บรรณยากาศงานฉลองคริสต์มาสบ้านครูน้ำฝนที่ประทับใจ ประจำปี ๒๕๕๗

พลอากาศโท นายแพทย์ จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์ให้เกียติเป็นประธานที่ปรึกษาในการจัดงานและท่าน ส.จ.กิตติ รุ่งเรืองสินธุ์งามให้เกียติเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาศงานฉลองคริสมาสและพบปะสังสรรค์ ผู้ปกครอง-คณะคุณครูอาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝนสาขา ๒ ภาคภาษาอังกฤษและแฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน สาขา๑ เนอสเซอรี่ ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๕ จ.ชลบุรี

ของขวัญจำนวนมากที่จัดเตรียมไว้แจกให้เด็กๆๆและแข็กท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

คุณครูน้ำฝนและ Teacher ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานฉลองวันคริสมาสและสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๗

คุณหนูแสนน่ารักจากเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน ขึ้นเวทีรำชุดถวายพระพรเป็นชุดเปิดงานคริสมาสและสังสรรค์ผู้ปกครอง-คณะครูบ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขา

สมาชิกวุฒิสภา คุณอนุศักดิ์ มโนรมภัทรสาร ให้เกียติจับรางวัล แจกของขวัญให้แก่แข็กเข้าร่วมงาน

นาวาอากาศเอก ดร.แพทย์หญิง จินตนา ภูติรัตน์ ให้เกียติเป็นประธารจับของขวัญให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

นักเรียน ภาคอินเตอร์ทำการแสดงชุด เจ้าหญิง เด็กๆตื่นเต้นกับการแสดงชุดนี้

เป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงในงานฉลองคริสมาส ของนักเรียนอนุบาลตัวน้อย ของบ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขาที่ผู้ปกครองประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

คณะนักเรียนคุณหนูตัวน้อยๆๆที่แสนน่ารักขึ้นเวทีซึ่งคุณครูน้ำฝนและทีมอาจารย์จากต่างประเทศเน้นให้เด็กๆท   คณะคุณครูทีมงานบ้านครูน้ำฝนแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานท่ามกลางแขกผู้ปกครองเข้าร่วมงาน

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชุมผู้ปกครองภาคการศึษาที่๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ.อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน สาขาที่ ๒.88/117 หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ ม.12 ต.นาป่า อ. เมือง จ.ชลบุรี เมื่อ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๖ มีผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากคุณครูน้ำขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองมาณ.โอกาศนี้ เป็นการยกระดับการพัฒนาเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำให้ก้าวสู่สากลโดยแท้จริง สายตรงคุณครูน้ำฝน 089-2462319 ประชุมผู้ปกครองบ้านครูน้ำฝน ภาคการศึกษาที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๖ ณ.แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่(บ้านครูน้ำฝนสาขา 1) 99/389-390 หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ หมู่ที่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค.2556ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คุณครูน้ำฝนและทีมคุณครูผู้สอนให้การต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น