สอนโดย Teacher Ronny คุณครูชาวนิวเซียแลนด์เต็มเวลา

ที่สาขา๒ อาเซี่ยน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน ๒ หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ Teacher Ronny , Teacher Case จะหัยเด็กๆ ได้กล่าวคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กทุกคนเด็กๆชอบมากๆเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากที่เด็กคุ้นเคยในยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ Teacher จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเกือบตลอดทั้งวัน

เลี้ยงอาหารเมื้อเช้า-มื้อกลางวัน (เปิดรับเด็กตั้งแต่ 7.00-18.30น)ลดภาระหัยกับผู้ปกครองเด็กๆจะได้ทานอาหารที่มีโภชนาการอย่างครบถ้วน

ภาพบรรยากาศตอนเช้าที่เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนสาขา ๓ ใกล้หมู่บ้านอิสแลนด์แอนเฮ้าข้ามทางรถไฟ ดอนหัวฬ่อ คุณครูจะหัยเด็กๆเข้าแถวเคารพธงชาติและสอนวัฒนธรรมงามอย่างไทยหัยเด็กๆ

ซึมซับและรับรู้สิ่งดีงานตั้งแต่ยังวัยเยาว์

 

ที่สาขา ๑ แฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่ หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ หลังจากเคารพธงชาติ,สวดมนต์ตอนเช้า,เข้าแถวเสร็จเรียนร้อยแล้วคุณครูจะหัยเด็กได้เรียนรู้ตามมาตรฐานแผนการเรียนรู้ของเด็กๆตลอดทั้งวันอย่างมีคุณภาพและสนุกสนานตามตารางที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและทบทวนติดตามผลการเรียนการสอนของคุณครูโดยคุณครูน้ำฝนประชุมการประเมิณทุกๆวันเสาร์

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply