ประกาศรับนักเรียน ๒๕๕๗

รับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [มีรถรับ - ส่งทุกสาขา]ดังรายละเอียดการเปิดรับ
1.สาขาที่๑แฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน[หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ ถ.สุขประยูรย์-หนองยายรัก]
-รับระดับชั้นเด็กเล็ก อายุ 1 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
-ระดับเนอสเซอรี่ อายุ 2 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
-ระดับอนุบาล อายุ 3 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
2.สาขาที่ ๒ อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝนสาขา๒ เนอสเซอรี่สองภาษาแห่งแรก จ.ชลบุรี ครูนิวซีแลนด์ประจำเต็มเวลา[หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ ถ.สุขประยูรย์-หนองยายรักษ์]
-รับระดับเนอสเซอรี่ อายุ 2 ขวบขึ้นไป จำนวน 60 คน
-รับระดับอนุบาล อายุุ 3 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
3.สาขาที่ ๓ เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนสาขา ๓ เนอสเซอรี่มาตรฐานระดับกระทรวง[ข้ามทางรถไฟแยกดอนหัวฬ่อใกล้หมู่บ้านอีสแลนด์แอนเฮ้า,หมู่ 1 สันกบก]
-รับระดับชั้นเด็กเล็ก อายุ 1 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
-ระดับเนอสเซอรี่ อายุ 2 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน
-ระดับอนุบาล อายุ 3 ขวบขึ้นไป จำนวน 30 คน

แสดงความคิดเห็น