ประชุมคุณครู/ทุกสัปดาห์

คุณครูน้ำฝนจะประชุมคุณครูผู้สอนทุกๆสัปดาห์/ในวันสบายๆเพื่อ Up to date และปรึกษา

งานในรอบสัปดาห์และวางแผนงานในสัปดาห์ใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น