ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2555

ประชุมผู้ปกครองเนอสเซอรี่

 

หลักการที่จัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้พูดคุยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ ร.ร

 

แสดงความคิดเห็น