กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖โดยเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขา.

น้องแพรวาและเพื่อนๆจากเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนสาขา 2 แต่งตัวเตรียมแสดงถวายพระพรในชุดเจ้าหญิง

เด็กๆเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขาถ่ายรูปร่วมกับคุณครูน้ำฝน Teacher Ronny&Teacher Bryan พร้อมคณะคุณครูบ้านครูน้ำฝน เด็กๆน่ารักมาก ทุกคนพร้อมทำการแสดง.

คุณครูและเด็กเดินทางจากเนอสเซอรี่ไปเวที่แสดงถวายพระพร

เด็กๆจากเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขาพร้อมกันหน้าเวทีทำการแสดง

คุณครูน้ำฝนและเด็กๆเตรียมขึ้เวทีแสดงถวายพระพร

ชุดรำถวายพระพรซึ่งเป็นชุดทำการเปิดแสดงของบ้านคุณครูน้ำฝน เด็กๆรำถวายพระพรน่ารักมากๆ

ชุดสัปรดประทัพใจผู้เข้าร่วมงานถวายพระพรเป็นอย่างมากเด็กๆเต้นน่ารัก

ชุดสัปรด

ชุดภูมิแพ้กรุงเทพ

ชุดภูมิแพ้กรุงเทพ

ชุดรอยยิ้มของพ่อ

ชุดเจ้าหญิงถวายพระพร

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่ Asean Inter Nursery บ้านครูน้ำฝนสาขาที่ ๒ ระบบ 2 ภาษา สอนโดยคุณครูอเมริกาและคุณครูนิวซีแลนด็เต็มวัน(7.00น-16.30น)เพรียง 5,000บาท/เดือน

21/6/2013 English program(E.P.)เด็กๆเรียนด้วยภาษาอังกฤษแบบเต็มวัน

Circle Time

Coloring Time

 

 

My Snake

 

Wheel of the bus

Relaxing

 

Time to play ground

 บ้านครูน้ำฝนสาขา1 (ติดต่อครูน้ำฝน 089-2462319)หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์

แสดงความคิดเห็น