เนอสเซอรี่ 2 ภาษาแห่งแรกของ จ.ชลบุรี

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรี  คุณครูน้ำฝนทำสัญญาระยะยาวกับTecher Ronny ชาวนิวซีแลนด์พร้อมทั้งปรับปรุงบ้านเดี่ยว 3 หลังราคากว่า 10 ล้านบาทรองรับสถานที่สำหรับเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเรียนเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งอย่างแท้จริงผู้ปกครองไม่ควรละโอกาศที่จะให้ลูกๆได้รับในสิ่งที่ดีๆนะค่ะ.ติดต่อสายตรงคุณครูน้ำฝน 089-2462319,038-242300เพียง 5,000บ/เดือน.

เด็กๆคือดวงใจของคุณพ่อ_คุณแม่ คือความหวังในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นที่่่บ้านครูน้ำฝนอินเตอร์เด็กๆจะได้รับการพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดถึงก่อนเข้าสู่วัยเรียนการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคล เพื่อรองรับการเป็นสมาคมอาเซี่ยน ASEAN INTER NURSERY  บ้านครูน้ำฝนจึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการความรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยจัดให้มีรูปแบบการสอนภาษาทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และเพื่อเตรียมพัฒนาการ ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งระบบของไทย และระดับนานาชาติรวมไปถึงสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย วางตัวได้อย่างเหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน และเป็นคนดี มีคุณธรรม ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

ASEAN INTER NURSERY  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนนานาชาติ และหลักสูตรที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกายอารมณ์  สังคม สติปัญญา  และมีคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการได้ทำ ได้เล่น โดยคุณครูมีหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้เด็กๆประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เรียนรู้และตั้งใจทำ  เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆจะดีใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำได้  จะทำให้เด็กๆมีความอยากรู้ อยากลองทำสิ่งใหม่ๆ  และขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง  เด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่ใฝ่รู้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดเวลา

Theacher สอนประจำแบเต็มวันมีหลากหลายกิจกรรมที่เด็ๆได้เรียนรู้ซึมซับภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรงหาอยากมากเป็นโอกาศที่ดีของท่านผู้ปกครอง

1.วันที่สอนวันจันทร์ – วันศุกร์(เวลา 7.00-17.00)

 

แสดงความคิดเห็น