เน้นการเรียนอย่างเป็นระบบ

>>เน้นการเรียน

-เด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลจากบ้านครูน้ำฝนทุกรุ่นจะสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน จ.ชลบุรี  ได้แบบยกชั้น ที่นี่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยจัดตารางกิจกรรมในแต่ละวันอย่างมี     ประสิทธิภาพ และคุณครูจะเอาใจใส่เด็กๆทุกคน พร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรการสอนและสื่อที่      ทันสมัยและติดตามการเรียนของเด็กอย่างใกล้ชิด

 

 

>>มีระบบป้องกันเชื้อโรคที่ดี

>>ที่เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน 2 สาขา เรามีมาตรการป้องกันเชื่อโรคติดต่อระหว่างเด็กๆดังนี้ 1.เด็กจะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นทุกเช้าเด็กที่มีไข้สูงเกิน 37.5C จะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับ 2.ผู้ปกครองควรแจ้งอาการแพ้อาหาร, แป้งฝุ่น, ยา หรือเด็กมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้ครูทราบลักษณะอาการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะส่งเด็กไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และโทรแจ้งผู้ปกครอง 3.ภายในอาคารและของเล่น ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน

 >>สอนโดยครูต่างชาติ สาขาที่ 2 อาเซี่ยนอินเตอร์ เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน สาขาที่ ๒ สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติจากประเทศนิวซีแลนด์แบบเต็มวัน

โดยสื่อสารเป็นแบบภาษาอังกฤษสำเนียงเจ้าของภาษาโดยตรงเด็กๆจะซึมซับตั้งแต่เยาว์วัยเป็นแบบธรรมชาติ.

>>สถานที่ดี

สาขา๑แฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน ภาคภาษาไทย <หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์>ร่มรื่นบรรยากาศดี,มีสระว่ายน้ำ,ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง,มีกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ผู้ปกครองดูผ่านมือถือได้ สาขา๒ อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝนสาขา ๒ ในหมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ บ้านใหม่ 3 หลังติดกันราคากว่า 10 ล้านบาทเด็กๆจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีครูต่างชาติประจำแบบเต็มเวลา,มีครูไทย 6 ท่าน ห้องเรียนติดแอร์,กล้องวงจรปิด ออนไลน์ดูผ่านมือถือตลอดเวลา

>>กิจกรรมเด่น

-ส่งเสริมให้เด็กๆได้รับประสพการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมในวาระวันสำคัญต่างๆซึ่งกำหนดให้จัดงานให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแสดงออกบนเวทีในวันงานกิจกรรม.วันคริสมาสและปีใหม่,งานวันเด็ก,งานวันแม่,งานวันพ่อเป็นต้นส่งเสรืมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 

 

 

<<กลับหน้าแรก

แสดงความคิดเห็น