ยินดีต้อนรับ ผอ.ศิลป์ชัย สัมพันธ์พร เข้ารับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศษสตร์

ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ศิลป์ชัย สัมพันธ์พร อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลชลบุรีมาเป็น ผอ.ร.ร.อาเซียนวิเทศศษสตร์(เครือบ้านครูน้ำฝน)

ด้วยความยินดียิ่ง ท่านเป็นคนดีมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ จะมาพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply