ระบบการเรียน อาเซี่ยน อินเตอร์ เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน

เน้นการเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก”Teacher Ronny”วางระบบการศึกษาให้เด็กเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด

ปูพื้นฐานตั้แต่เยาว์วัยโดย Teacher เจ้าของภาษาโดยตรง จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์และเป็นคุณครูที่ประเทศนิวซีแลนด์ 15 ปี และสอนในประเทศไทย 7 ปีเด็กๆจึง

ได้เรียนรู้ที่ดีที่สุด สำเนียงเป็นภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงเป็นโอกาศที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปกครองที่อยากเห็นบุตรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเก่งด้านภาษาอังกฤษ

 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply