รับสมัครคุณครู

บ้านครูน้ำฝนขยายสาขาเปิดรับสมัครงานดังนี้(1).คุณครูสอนระดับอนุบาล  4  ตำแหน่ง >>จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา,  รักเด็กและมีประสพการสอน, มนุษย์สัมพันธ์ดี (2).คุณครูพี่เลี้ยงเด็ก  6  ตำแหน่ง >> ม3-ปวส, มีประสพการ, รักเด็ก, มนุษยสัมพันธ์ดี ,ขยัน มีที่พักให้ฟรีทั้ง 2 ตำแหน่ง ติดต่อรับสมัครโดยตรงกับครูน้ำฝน 089-2462319,038-242300 99/389-390 หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แสดงความคิดเห็น