วิธีรักษาอาการแพ้ไข่และนมวัวได้ผล

ข่าวล่าสำหรับเด็กแพ้อาหาร วิธีรักษาอาการแพ้ไข่และนมวัวได้ผล

การ ฉีดยาแก้แพ้เป็นวิธีรักษาอาการแพ้ต่างๆ มานานแล้ว และปัจจุบันผู้ที่แพ้อาหารมักเลือกหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนแพ้เพื่อป้องกันตัว เองกันมากขึ้น ถึงอย่างนั้นผู้แพ้อาหารก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่แพ้นมวัวและไข่ ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่มีผู้แพ้มากที่สุด เพราะทั้งนมวัวและไข่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการอาหารจำนวนมาก

การ ศึกษาล่าสุดที่ปรากฏในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine) พบสัญญาณที่ดีของการรักษาอาการแพ้ดังกล่าวให้หายขาดได้ ด้วยวิธี Oral immunotherapy

Oral immunotherapy หมายถึงการให้ผู้ป่วยกินโปรตีนของอาหารที่แพ้ในปริมาณน้อยๆ ทุกวัน และค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ภายใต้การควบคุมอย่างระมัดระวัง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความทนทานต่ออาหารนั้น ปัจจุบันอาหารที่มีการวิจัยเพื่อให้การรักษาโดยวิธีนี้ได้แก่ นมวัว ไข่ และถั่วลิสง ซึ่งพบว่ารักษาโดยวิธีนี้ได้สำเร็จเพิ่มมากขึ้น

การศึกษา กรณีเด็กแพ้โปรตีนไข่ ทำโดยให้เด็ก 40 คนกินไข่ในปริมาณควบคุมทุกวันเป็นเวลาสองปี พบว่ามีเด็ก 11 คนที่สามารถกลับมากินไข่ได้ตามปกติและไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เช่นเดียวกันกับกรณีของเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัว นักวิจัยได้ให้เด็ก 12 คน (อายุระหว่าง 5 – 12 ปี ) ดื่มนมวัวที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ในปริมาณควบคุมเป็นเวลาหกสัปดาห์ และเมื่อครบกำหนด พบว่าเด็กทั้งสิบสองคนสามารถกลับมาดื่มนมวันละสองแก้วได้เป็นปกติ

การทดลองดังกล่าวสรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก แต่ปฏิกิริยาต่อต้านก็อาจเกิดขึ้นได้บ้างในบางลักษณะ

ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าการศึกษาค้น คว้าเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด พ่อแม่เด็กจึงไม่ควรทดลองบำบัดเองที่บ้านโดยเด็ดขาดนะคะ

แสดงความคิดเห็น