งานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2555

เก็บตกจากภาพ วันงานประชุมผู้ปกครอง 28 ต.ค 2555 ในภาคเรียนที่ 2/2555

ต้องขอบคุณผู้ปกครองที่เสียสละเวลาวันครอบครัว หรืออาจพลาดไปชมประเพณีวิ่งควาย ซึ่งครูฝนต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วย ที่จัดงานประชุมผู้ปกครองในวันเดียว กับประเพณีที่สำคัญที่สุดของเราชาวชลบุรี ในปีนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่ จึงทำให้ผู้ปกครองพลาดการชม และทำให้ผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมน้อยเพียง 18 ครอบครัว ขาดเข้าร่วมอีก 45 ครอบครัว ทางครูจึงถือโอกาสนี้ขออภัยทุกครอบครัว ทั้งพลาดชมและพลาดรับฟัวข่าวสารจากทางบ้านครูน้ำฝน การประชุมครั้งต่อไปจะแก้ไขไม่ให้มีข้อผิดพลาดอีกค่ะ ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

 

 

แสดงความคิดเห็น