แนะนำทีมคุณครูต่างชาติต้อนรับเปิดเทอม 2 ประจำปี 2558

Teacher Ronny จากประเทศนิวซีแลนด์สอนประจำแบบเต็มวัน(8.00-16.00)ประสบการณ์สอนอนุบาล 10 ปี

ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาสอนเต็มวัน 8.00-16.00

Teacher Mel จากประเทศฟิลิปินจบการศึกษาครูปฐมวัย ประสบการณ์สอนที่ฟิลิปิน 15 ปีสอนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 3 ปี

ตำแหน่งครูประจำชั้นสอนประจำ 7.30-16.30

Teacher Mary จากประเทศแคมมารูลจบปริญญาตรีคุณครูปฐมวัยจากต่างประเทศมีประสบการณ์สอนอนุบาลต่างประเทศ 2 ปี

ตำแหน่งครูประจำชั้นสอนเต็มเวลา 7.30-16.30

Teacher Kim จากประเทศฟิลิปินจบการศึกษาครูปฐมวัยมีประสบการณ์สอน 5 ปีที่ฟิลิปิน

ตำแหน่งครูประจำชั้นสอนเต็มเวลา 7.30-16.30

Teacher TiTi จากประเทศแคมมารูลจบการศึกษาครูปฐมวัยจากประเทศแคมมารูลมีประสบการณ์สอน  3 ปี

ตำแหน่งครูประจำชั้นสอนเต็มเวลา 7.30-16.30

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply