ภาพบรรยากาศของพิธีเปิด ASEAN INTER NURSERY

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ครูน้ำฝน เจ้าของแฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ได้ทำการเปิดตัวเนอสเซอรี่ สาขาที่2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ (Asean Inter Nursery) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และเพื่อเตรียมพัฒนาการให้พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งระบบของไทย และระดับนานาชาติรวมไปถึงสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย วางตัวได้อย่างเหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน และเป็นคนดี มีคุณธรรม ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีความสุข.. ซึ่งวันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศน่ารักๆของงานมาให้ผู้ปกครองได้ชมกันครับ

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีรูปบรรยากาศตอนเช้าหน้าบ้านครูน้ำฝน อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่

เริ่มต้นด้วยครูน้ำฝนก็ทำการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีผู้ปกครองและลูกๆที่มาร่วมพิธีเิปิด อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีน้องแพตตี้และคุณแม่่

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีนาวาอากาศเอก แพทย์หญิง คุณหญิง ดร. จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ซึ่งเป็นพี่สาวคุณของคุณภู มากล่าวเปิดงาน

คุณครูชาวต่างชาติที่จะประจำ อาเซี่ยน อินเตอร์ เนอสเซอรี่

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีส่วนหนึ่งของพิธีเปิดวันนี้ คือการแสดงเต้นรำจากเด็กๆ

น่ารักมากครับ จนตากล้องตัวเล็กของเราอดใจไม่ไหว

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีงานนี้สร้างความสุข สนุกสนานให้ผุ้ปกครองกันถ้วนหน้าเลย

แสดงเสร็จแล้ว เจ้าตัวเล็กก็สนุกสนากกับเครื่องเล่นต่างๆกัน

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีมีคุณครูแสนน่ารักคอยดูแลอย่างใก้ลชิดตลอดเวลา

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรียิ้มหน่อยครับ…โอเค แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้ว

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีหลังจากที่กล่าวพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว เราก็นำผู้ปกครองเข้ามาดูบรรยากาศภายในบ้าน ว่าน่าอยู่มากแค่ไหน

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรี มุมนี้หนูจองน่ะค่ะ

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีน้องแพตตี้กับคุณครู

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีเมื่อชมกันสักพักแล้ว คุณครูภา อาจารย์ใหญ่ของเราก็ชี้แจงระบบการเรียนการสอนของ  โดยเราได้ทำการแจกเอกสารระเบียบการสมัครและแผ่นพับแนะนำ เกี่ยวกับอาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีที่นี่จะสอนภาษาอังกฤษล้วนๆโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ และการพาเด็กๆทำกิจกรรม

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีผู้ปกครองและเด็กๆต่างก็ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานครับ

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรี

คุณครูรอนนี่ ชาวนิวซีแลนด์มาพูดแนะนำบ้างครับ

อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่พ่อลูกคู่นี้น่ารักจังเลย

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีหลังจากที่ชมบรรยากาศและระบบการเรียนการสอนของที่นี่แล้ว ผู้ปกครองที่สนใจสมารถขอใบสมัครได้เลย

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรีครูน้ำฝนและคุณครูคนอื่นๆยินดีให้คำปรึกษากับผู้ปกครองตลอดเวลาครับ

แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ชลบุรี

ลากันด้วยฝากน่ารักๆของน้องแพตตี้จร้า

<<กลับหน้าแรกบ้านครูน้ำฝน

แสดงความคิดเห็น