อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่และเนอสเซอรี่ในเครือบ้านครูน้ำฝนเปิดรับระดับเนอสเซอรี่ – อนุบาล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

4 by / on January 23, 2015, 2:43 pm / in ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์, เนอสเซอรี่ในเครือบ้านครูน้ำฝนเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เนอสเซอรี่ในเครือบ้านครูน้ำฝนรับนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียด(ต้้งแต่บัดนี้ – พ.ค.๒๕๕๘ ) สายตรงคุณครูน้ำฝน โทร 089-2462319 -รับนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ – ระดับอนุบาล -อายุระหว่าง 1 ปี – 6 ปี -เปิดรับทั้งหมด 4 สาขา สาขาที่ ๑ แฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนตั้งอยู่ในหมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ ถ.สุขประยูร์ – หนองยายรักษ์ หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 038-242300 สาขาที่ ๒ อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนตั้งอยู่ในหมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ซิตี้ ถ.สุขประยูร – หนองยายรักษ์ หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบรี โทร 038-215444 สาขาที่ ๓ เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน ตั้งอยู่ ข้ามทางรถไฟไปเทศบาล สำนักบกก่อนถึงหมู่บ้านอีสแลนด์ แอน เฮา หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ [...]

Read more ›