E-learning for kids

เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนทั้ง 2 สาขา  สาขา1หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์ สาขา2 หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ใช้ระบบการเรียนที่ทันสมัยที่สุดคือ E-leaning for kids โดย Teacher Ronny และ Teacher Bryan จะนำสื่อการสอนที่ทันสมัยล่าสุด นำมาสอนเด็กๆผ่านสื่อที่ทันสมัย ติดต่อสายตรงคุณครูน้ำฝน 089-2462319,038-242300,038-215444

แสดงความคิดเห็น