Post Tagged with: "แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่"

ภาพบรรยากาศของพิธีเปิด ASEAN INTER NURSERY

ภาพบรรยากาศของพิธีเปิด ASEAN INTER NURSERY

0 by / on June 20, 2014, 2:58 pm / in กิจกรรมของเรา, กิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ครูน้ำฝน เจ้าของแฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ ได้ทำการเปิดตัวเนอสเซอรี่ สาขาที่2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ (Asean Inter Nursery) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และเพื่อเตรียมพัฒนาการให้พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งระบบของไทย และระดับนานาชาติรวมไปถึงสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย วางตัวได้อย่างเหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน และเป็นคนดี มีคุณธรรม ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีความสุข.. ซึ่งวันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศน่ารักๆของงานมาให้ผู้ปกครองได้ชมกันครับ รูปบรรยากาศตอนเช้าหน้าบ้านครูน้ำฝน อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ เริ่มต้นด้วยครูน้ำฝนก็ทำการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ผู้ปกครองและลูกๆที่มาร่วมพิธีเิปิด อาเซียน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ น้องแพตตี้และคุณแม่่ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง คุณหญิง ดร. จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ซึ่งเป็นพี่สาวคุณของคุณภู มากล่าวเปิดงาน คุณครูชาวต่างชาติที่จะประจำ อาเซี่ยน อินเตอร์ เนอสเซอรี่ ส่วนหนึ่งของพิธีเปิดวันนี้ คือการแสดงเต้นรำจากเด็กๆ น่ารักมากครับ จนตากล้องตัวเล็กของเราอดใจไม่ไหว งานนี้สร้างความสุข สนุกสนานให้ผุ้ปกครองกันถ้วนหน้าเลย แสดงเสร็จแล้ว เจ้าตัวเล็กก็สนุกสนากกับเครื่องเล่นต่างๆกัน มีคุณครูแสนน่ารักคอยดูแลอย่างใก้ลชิดตลอดเวลา ยิ้มหน่อยครับ…โอเค [...]

Read more ›
ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็ก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็ก

0 by / on January 17, 2013, 1:47 am / in กิจกรรมของเรา, กิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
Read more ›
เนอสเซอรี่ของเรา

เนอสเซอรี่ของเรา

0 by / on January 7, 2013, 8:56 pm / in บ้านครูน้ำฝน เนอร์เซอรี่, อื่น ๆ เกี่ยวกับเรา

เนอสเซอรี่ของเรายกระดับสู่สากล; ทำไมถึงคิดว่ายกระดับสู่สากล? 1.มีมาตรฐานระดับดีเยี่ยม เนอสเซอรี่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีเยี่ยมจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯโดยคัดจาก 73 แห่งทั่วจ.ชลบุรี นอกจากนี้เนอสเซอรี่ของเราได้รับการคัดเลือกให้ทาง สมศ.(ส่งเสริมมาตรฐานด้านการศึกษา) เข้าประเมิณโดยคณะกรรม สมศ. เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 2.พัฒนาระบบโดยครูต่างชาติจากประเทศนิวซีแลนด์ที่มีประสพการณ์เด็กเนอสเซอรี่และอนุบาลกว่า 30ปีทำให้เด็กได้รับการศึกษาจากครูต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง.    3.สถานที่ดีคือ  >>ไม่แอ-อัด ,ติดแอร์ทุกสาขา ,เดินทางสะดวก ,สถาพอาคารใหม่,ปลอดภัยมีระบบกันกระแทกรองรับเด็ก,ห้องน้ำสำหรับเด็ก ลฯล ตัวอย่างสาขา ๒ ตัวอย่างห้องน้ำเด็กสาขา ๔ คัวอย่างสระว่ายน้ำสาขา๑ ตัวอย่างสาขา๓  แผนที่ ๔ สาขา    4.ปลอดภัยและอุ่นใจด้วยกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือเนอสเซอรี่เจ้าแรกของ จ.ชลบุรี รูปจากกล้องวงจรปิดเปิดผ่านมือถือ 5.ที่ปรึกษาดีมีวิสัยทัศน์ พลอากาศโท นายแพทย์จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์ ประธานที่ปรึกษา ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นาวาอากาศเอก ดร.แพทย์หญิง จินตนา ภูติรัตน์ รองประธานที่ปรึกษา เอ.อี.ซี  อินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน มุ่งสร้างเด็กไทยสู่เวทีโลก

Read more ›
ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

0 by / on January 2, 2013, 6:36 pm / in บ้านครูน้ำฝน เนอร์เซอรี่, ระบบการเรียนการสอน

ขั้นตอนการรับสมัคร ให้ผู้ปกครองที่สนใจให้มาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่บ้านครูน้ำฝนทั้งทั้งสาม สาขา ดูแผนที่>> คลิ๊กทีนี่  หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สำนักงาน : 038-242-399,038-215444 มือถือสายตรง 089-2462-319 (ครูน้ำฝน) เมื่อทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งตอบรับพร้อมนัดวันมอบตัวเด็ก ผู้ปกครองเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร พร้อมชำระค่าเรียนในวันมอบตัวเด็ก เอกสารประกอบการรับสมัคร สำเนาสูติบัตรของเด็ก    จำนวน  1   ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  จำนวน   1  ฉบับ รูปถ่ายเด็กขนาด  2  นิ้ว จำนวน   2   รูป สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน  1   ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน  1   ฉบับ รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด  2  นิ้ว   จำนวน    1   รูป สำเนาพาสปอร์ต(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  1   ฉบับ 1) โรงเรียนอาเซียนวิเทศศาสตร์เป็นโรงเรียนสองภาษา(English Program)ครูต่างชาติเจ้าของภาษาประจำห้องเรียนมีสอนเสริมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นรับเด็กอายุ 1.8-6ขวบ อยู่ 24/5(สี่แยกดอนหัวฬ่อ) หมู่ 3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 089-2462319,089-8332049,038-242399 2) บ้านครูน้ำฝนสาขา2(อาเซี่ยน อินเตอร์ [...]

Read more ›
เน้นการเรียนอย่างเป็นระบบ

เน้นการเรียนอย่างเป็นระบบ

0 by / on December 25, 2012, 8:30 pm / in จุดเด่นของเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน

>>เน้นการเรียน -เด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลจากบ้านครูน้ำฝนทุกรุ่นจะสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน จ.ชลบุรี  ได้แบบยกชั้น ที่นี่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยจัดตารางกิจกรรมในแต่ละวันอย่างมี     ประสิทธิภาพ และคุณครูจะเอาใจใส่เด็กๆทุกคน พร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรการสอนและสื่อที่      ทันสมัยและติดตามการเรียนของเด็กอย่างใกล้ชิด     >>มีระบบป้องกันเชื้อโรคที่ดี >>ที่เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน 2 สาขา เรามีมาตรการป้องกันเชื่อโรคติดต่อระหว่างเด็กๆดังนี้ 1.เด็กจะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นทุกเช้าเด็กที่มีไข้สูงเกิน 37.5C จะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับ 2.ผู้ปกครองควรแจ้งอาการแพ้อาหาร, แป้งฝุ่น, ยา หรือเด็กมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้ครูทราบลักษณะอาการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะส่งเด็กไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และโทรแจ้งผู้ปกครอง 3.ภายในอาคารและของเล่น ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน  >>สอนโดยครูต่างชาติ สาขาที่ 2 อาเซี่ยนอินเตอร์ เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน สาขาที่ ๒ สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติจากประเทศนิวซีแลนด์แบบเต็มวัน โดยสื่อสารเป็นแบบภาษาอังกฤษสำเนียงเจ้าของภาษาโดยตรงเด็กๆจะซึมซับตั้งแต่เยาว์วัยเป็นแบบธรรมชาติ. >>สถานที่ดี สาขา๑แฟมิลี่แลนด์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน ภาคภาษาไทย <หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์>ร่มรื่นบรรยากาศดี,มีสระว่ายน้ำ,ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง,มีกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ผู้ปกครองดูผ่านมือถือได้ สาขา๒ อาเซี่ยนอินเตอร์เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝนสาขา ๒ ในหมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ บ้านใหม่ 3 หลังติดกันราคากว่า 10 ล้านบาทเด็กๆจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีครูต่างชาติประจำแบบเต็มเวลา,มีครูไทย 6 ท่าน ห้องเรียนติดแอร์,กล้องวงจรปิด [...]

Read more ›
บรรยากาศบ้านครูน้ำฝน

บรรยากาศบ้านครูน้ำฝน

0 by / on November 16, 2012, 12:46 am / in บ้านครูน้ำฝน เนอร์เซอรี่, ภาพบรรยากาศ
Read more ›
มีกล้องวงจรปิด CCTV ดูผ่านมือถือตลอดเวลาเนอสเซอรี่เจ้าเดียว จ.ชลบุรี ทันสมัยสุด.

มีกล้องวงจรปิด CCTV ดูผ่านมือถือตลอดเวลาเนอสเซอรี่เจ้าเดียว จ.ชลบุรี ทันสมัยสุด.

0 by / on October 22, 2012, 6:06 pm / in จุดเด่นของเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน

เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนทั้ง 4 ลาขาติดกล้องวงจรปิด ผู้ปกครองสามารถดูลูกๆได้ตลอดเวลาโดยดูได้ด้วยโทรศัพย์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นเนอสเซอรี่แห่งแรกที่ทำระบบที่ทันสมัยที่สุด.ปลอดภัยหมดความกังวลใจ ผู้ปกครองกลายท่านที่ฝากลูกไว้ให้เราดูแล หลายเห็นเป็นห่วงลูกเหลือเกิน อยากแวะมาดูว่าที่เนอสเซอรี่ที่นี่สอนดีหรือเปล่า ลูกนอนหลับสบายหรือเปล่า เพื่อตัดปัญหากังวลใจนั้น แฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่และสาขาอื่นๆของ บ้านครูน้ำฝน จึงได้จึงติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูลูกผ่านอินเตอร์เน็ตที่บ้านได้ตลอดเวลา, 26/6/2013 สามารถดูผ่านมือถือได้เป็นการย้ำเตือนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดูผ่านโทรศัพย์มือถือ ผู้ปกครองสามารถดูลูกผ่านระบบมือถือได้ตลอดเวลาที่ลูกอยู่ที่ เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน เป็นเนอสเซอรี่ ที่แรกที่สามารถเปิดเผยการเลี้ยงดู,การทำกิจกรรม,การเรียนเป็นต้น เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนมี3สาขา จะเน้นการเรียนเป็นพิเศษเด็กๆที่นี่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจ.ชลบุรีได้เป็นจำนวนมากและกล้ารับประกันคุณภาพด้วยการตรวจสอบการดูแลเด็กได้ตลอดเวลา ติดต่อคุณครูน้ำฝน 089-2462319 ดูลูกๆด้วยกล้องวงจรปิดออนไลน์ที่ เนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนผ่านมือถือเป็นระบบที่ทันสม้ยที่สุด ทุกกิจกรรมของลูกๆคุณพ่อ-คุณแม่ดูได้ตลอดเวลาที่ลูกอยู่ที่เนอสเซอรี่ทำให้หายคิดถึงลูกๆและคุณครูทุกท่านให้คำมั่นสัญญาจะดูแลให้ดีที่สุดด้วยความรักและผูกพันธ์กับเด็กๆๆเราสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในวิชาการเด็กๆที่นี่สอบเข้าเรียนต่อโรงที่มีชื่อเสียงในจ.ชลบุรีได้มากที่สุด 8 ปีที่มีประสพการณ์การเรียนและการสอนที่บ้านคุณครูน้ำฝนจึงเป็นระบบที่สุด. ตัวอย่างการเรียนการสอนสามารถดูผ่านกล้องได้ตลอดเวลาเรามั่นใจว่าเด็กต้องมีคุณภาพแน่นอนเกิดจากปัจจัยดังนี้ 1.สถานที่ดี=>ไม่แออัดรับแต่ละห้องไม่เกิน 30 คนติดแอร์ทุกห้อง 2.คุณครูดี=>คุณครูน้ำฝนจะตรวจสอบดูและคุณครูอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วยการดูผ่านโทรศัพย์มีอถือถ้าพบคุณครูท่านใดบกพร่องเพรียงเล็ก      น้อย ก็จะเรียกมาแก้ไขไม่ปล่อยปัญหาให้ผ่านไป. 3.มีประสพการณ์=>คุณครูเปิดกิจการมา 8 ปีกว่าที่สั่งสมมานำมาใช้ปรับปรุงให้ทุกส่วนงานมีคุณภาพ 4.พัฒนาสู่ระบบ อินเตอร์=>บ้านคุณครูน้ำฝนทำสํญญาการสอนหนังสือแบบต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์ สอนตั้งแต่7.00o-17.00น.) กับ 2 Techer คือ Techer Ronny ชาวนิวซีแลนด์ประสพณ์การสอนโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย 7ปีและTecher Bryan ชาวอเมริกาจบด้านการศึกษาจากอเมริกาสำเนียงอเมริกาแท้ๆ ทั้ง 2 ท่านสอนประจำแบบเต็มวัน 5.สือการสอนทันสมัย=>จัดระบบการเรียนอย่างเป็นระบบที่สุดและนำสื่อใหม่ๆมาจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้เด็กจากที่นี่สอบเข้าโรงเรียนมีชื่อใน จ.ชลบุรีได้มากที่สุด สายตรงคุณครูน้ำฝน มือถือ 089-2462319 [...]

Read more ›
เนอสเซอรี่ 2 ภาษาแห่งแรกของ จ.ชลบุรี

เนอสเซอรี่ 2 ภาษาแห่งแรกของ จ.ชลบุรี

0 by / on October 22, 2012, 5:57 pm / in จุดเด่นของเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน

  คุณครูน้ำฝนทำสัญญาระยะยาวกับTecher Ronny ชาวนิวซีแลนด์พร้อมทั้งปรับปรุงบ้านเดี่ยว 3 หลังราคากว่า 10 ล้านบาทรองรับสถานที่สำหรับเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเรียนเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งอย่างแท้จริงผู้ปกครองไม่ควรละโอกาศที่จะให้ลูกๆได้รับในสิ่งที่ดีๆนะค่ะ.ติดต่อสายตรงคุณครูน้ำฝน 089-2462319,038-242300เพียง 5,000บ/เดือน. เด็กๆคือดวงใจของคุณพ่อ_คุณแม่ คือความหวังในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นที่่่บ้านครูน้ำฝนอินเตอร์เด็กๆจะได้รับการพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดถึงก่อนเข้าสู่วัยเรียนการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคล เพื่อรองรับการเป็นสมาคมอาเซี่ยน ASEAN INTER NURSERY  บ้านครูน้ำฝนจึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการความรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยจัดให้มีรูปแบบการสอนภาษาทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และเพื่อเตรียมพัฒนาการ ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งระบบของไทย และระดับนานาชาติรวมไปถึงสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย วางตัวได้อย่างเหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน และเป็นคนดี มีคุณธรรม ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีความสุข   ASEAN INTER NURSERY  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนนานาชาติ และหลักสูตรที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกายอารมณ์  สังคม สติปัญญา  และมีคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการได้ทำ ได้เล่น โดยคุณครูมีหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้เด็กๆประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เรียนรู้และตั้งใจทำ  เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆจะดีใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำได้  จะทำให้เด็กๆมีความอยากรู้ อยากลองทำสิ่งใหม่ๆ  และขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง  เด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่ใฝ่รู้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดเวลา Theacher สอนประจำแบเต็มวันมีหลากหลายกิจกรรมที่เด็ๆได้เรียนรู้ซึมซับภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรงหาอยากมากเป็นโอกาศที่ดีของท่านผู้ปกครอง 1.วันที่สอนวันจันทร์ – วันศุกร์(เวลา 7.00-17.00)  

Read more ›